INTEGRITETSPOLICY

När du interagerar med vår webbplats.

INTRODUKTION
ONEPan AB skyddar din personliga integritet när du använder våra tjänster. Vi har en detaljerad policy som förklarar hur vi behandlar och skyddar din personliga information. Denna policy kan ändras när som helst, så se till att alltid vara uppdaterad om eventuella ändringar. Den senaste versionen av denna integritetspolicy finns alltid tillgänglig på kwbtt.com.

Denna integritetspolicy är endast tillämplig på våra onlinetjänster.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
ONEPan AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därför för att dina uppgifter behandlas inom tillämplig lag.

VAR LAGRAS MINA DATA?
De personuppgifter som samlas in kommer att stanna inom Europa och EES. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter till någon tredje part, förutom i situationer då det är obligatoriskt enligt lag. ONEPan AB kan också dela dina personuppgifter i situationer som anges nedan i denna integritetspolicy.

VILKA PERSONUPPGIFTER LAGRAS?
Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som du själv delar med oss, såsom namn, adress, kön, födelsedatum (i Sverige personnummer), e-post och telefonnummer samt information om hur du vill bli kontaktad av oss (via e-post och/ eller sms).

Vi samlar även in information vid köp och surfning på vår webbplats såsom elektronisk identitet, information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet samt eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar oss samlar vi även in dina personuppgifter angående detta.

I Sverige samlar vi in ​​och uppdaterar automatiskt dina adressuppgifter via registrering.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder dina personuppgifter för följande användningsområden:

- För att bekräfta din identitet
- För att bekräfta din identitet måste vi ibland ”PERSONNUMMERSÄTTA” din adress, detta görs med en bekräftad leverantör av dessa tjänster.
- Hantera dina beställningar och returer
- Kontakta dig med leveransinformation eller om problem uppstår med leverans av produkter.
- Kontakta dig när din beställning är inhämtningsbar
- Svara på dina frågor via e-post eller kundtjänst
- Analys och segmentering för riktad/riktad
- Utskick av allmän information och riktade meddelanden (via e-post, sms eller sociala medier)
- Informera om evenemang
Bjud in till event
- Bekräftelse på ålder vid beställning online (18 år)
- Skicka enkäter där du kan påverka våra kampanjer och tjänster
- Testa och förbättra vårt system, tillhandahålla tjänster
- Förhindra bedrägerier och/eller missbruk av våra tjänster
- För att du ska delta i tävlingar

TID FÖR LAGRING
Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Fakturor lagras och sparas i enlighet med lagen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
När som helst kan du återkalla eller ändra det samtycke du lämnade eller plötsligt fortsätta kampanjer via www.onepan.se, kundtjänst eller de utskick du har fått.

En gång om året kan du när som helst begära information gratis om vilka personuppgifter som lagras hos oss, syftet med detta, hur de behandlas och varifrån de har samlats in. Begäran om dessa uppgifter måste vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst på adressen nedan.

Om du anser att de personuppgifter som ONEPan AB har behandlats felaktigt eller i enlighet med lagen, har du rätt att begära att de rättas, blockeras eller tas bort. Du gör detta antingen genom kwbtt.com eller e-posta info@onepan.se

Vi kan avslå din begäran om att ta bort data om det finns juridiska skyldigheter som hindrar oss från att ta bort sådana uppgifter omedelbart (dvs lagen om bokföring). Det kan också vara så att hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna bekräfta, hävda eller försvara rättsliga anspråk. ONEPan AB har enligt lag rätt att lagra dina personuppgifter trots att du begärt att de ska tas bort.

Du har också rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Det kan till exempel vara att vi begränsar användningen för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Eller att vi beslutar att vi inte längre kommer att lagra dina uppgifter för de ändamål vi bestämt utan att du vill att vi lagrar dina personuppgifter för att hävda eller försvara rättsliga anspråk. Det betyder att vi inte kan radera dina personuppgifter förrän du säger åt oss att göra det.

Du kan också invända mot all användning av dina personuppgifter som är baserad på en intressekonflikt.

Du har rätt att kräva att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta måste göras möjligt tekniskt och automatiserat.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock delas till tredje part om det är nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänster, till exempel leveransföretag för att hantera transport av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av kampanjer. I de länder där det är möjligt kan dina personuppgifter även delas till tredje part för att uppdatera namn och adress via registrering eller andra offentliga register.

De företag vi använder är kontrakterade av oss, därför får de endast använda de personuppgifter vi delar med dem i enlighet med våra instruktioner och riktlinjer. Vi har det juridiska ansvaret för hanteringen av uppgifterna inom våra tjänsteföretag.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
ONEPan AB vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt lag för att säkerställa att dina personuppgifter inte manipuleras, försvinner eller raderas eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

Alla transaktioner som behandlas via webbplatsen där dina personuppgifter används, krypteras med SSL (Secure Socket Layer).

COOKIE-POLICY
En cookie är en liten bit data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare när du surfar på en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen kan data som sparats av cookien tas fram och meddela webbplatsen om besökarnas tidigare aktiviteter.

Vi använder cookies för att optimera analyser av trafiken på kwbtt.com och skapa en bättre användarmiljö. Det kan innebära att vi sparar information om besökarnas val av land, information om tidigare besök på kwbtt.com och vilka sidor som har besökts på kwbtt.com. Om du vill läsa mer om cookies kan du göra det här: http://www.allaboutcookies.org/.

När du besöker www.onepan.se kan du välja att acceptera användningen av cookies. Genom att acceptera användningen av cookies på www.onepan.se accepterar du att vi samlar in information om dina besök med hjälp av cookies. Om du inte accepterar användningen av cookies på detta sätt bör du ändra din webbläsares inställningar för att inte tillåta cookies. Du kan också när som helst välja att ta bort cookie-filer som placerats i din webbläsare. Obs: Om du inte tillåter cookies kommer du inte att kunna handla via vår webbshop.

OBLIGATORISKA COOKIES
Denna typ av kakor är obligatoriska. Webbplatser och deras funktioner kräver att de fungerar som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla från vår webbshop. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda och möjliggör olika funktioner.

ANPASSNINGSCOOKIES
Denna typ av cookies samlar in information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därmed kan vi anpassa informationen på vår hemsida så att den bättre passar dina behov, vilket ger en mer användarvänlig upplevelse. Information som samlas in med denna typ av kaka är inte knuten till en viss person.

KAKA FRÅN TREDJE PART
Den här typen av kakor kommer från en tredje part, såsom sociala medier. De används främst för att integrera innehåll från sociala medier, såsom sociala plugins eller analytics (dvs Google Analytics).

GOOGLE ANALYTICS
Denna cookie används för att samla in information om hur våra besökare använder vår webbplats. Data samlas in anonymt och det görs rapporter om hur många besökare vi har, den tid de spenderar och vilka sidor som har besökts. För mer information om Googles sekretesspolicy, klicka på följande länk: www.google.com/intl/en/policies/privacy

SOCIALA PLUGINS EXTERNA LÄNKAR
www.onepan.se kan det finnas länkar till externa hemsidor. Avhandlingar ingår inte i denna policy. ONEPan AB tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser som länkas från www.onepan.se.

När det kommer till bilder på Instagram som du taggar med någon av ONEPan AB-hashtags (som ONEPan AB lägger ut på sin hemsida och på sociala medier då och då) kommer dessa bilder att granskas och verifieras innan vi publicerar dem på vår hemsida. Genom att tagga ett foto i enlighet med instruktionerna på webbplatsen, följer du att ONEPan AB kan lägga upp ditt foto i våra kanaler.

KONTAKT
Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill överföra dina uppgifter kontaktar du info@onepan.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se som är tillsynsmyndigheter för denna hantering.

ONEPan AB
Bögatan 1
412 72 Göteborg
Sverige

ONEPan AB
Organisationsnummer: 559229-976
E-post: info@onepan.se
Denna policy är giltig från 2020-05-02.

Swedish
Swedish